Search

Vzdelanie a špecializácie

  • Diplom E 34647 Doktor medicíny (MUDr.)
  • Diplom 652 42 – P Všeobecné lekárstvo I. stupňa
  • Diplom D 01204 Špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  • Diplom D 03005 Špecializácia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
  • Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
Q Ordinujete všetky dni v týždni?

Áno

Q Ste lekár aj pre deti?

Nie

Show all timings
  • Monday07:00 - 15:30
  • Tuesday07:00 - 15:30
  • Wednesday07:00 - 15:30
  • Thursday07:00 - 15:30
  • Friday07:00 - 15:30