Občianske združenie Lekár pre pacienta

Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 53523571  

Kontakt pre záležitosti združenia a odborné otázky: miroslav@lekarprepacienta.sk

Kontakt pre informácie ohľadom slinových testov: miroslav1@lekarprepacienta.sk