Sme skupina lekárov, ktorí ostávajú verní Hippokratovej prísahe. Počas „korona“ krízy bolo mnoho z vás svedkom toho, ako boli pacienti odmietaní od dvier ambulancií. Ako lekári odmietali vyšetrovať a prijímať na oddelenia pacientov, ktorí sa nemohli preukázať modrým papierikom alebo nemali výsledky vyšetrenia na SARS-CoV-2. Pritom žiaden zákon takúto segregáciu nedovoľoval. Stále sme svedkami strašenia, ako budú lekári povinne očkovať a čipovať obyvateľstvo. Takisto sme svedkami toho ako sa na obyvateľstve vo veľkom skúšajú zahraničné lieky. Lekári, ktorí sú zapísaní v tejto databáze sa zaväzujú, že nikdy žiadnemu pacientovi nepodajú liek, vakcínu ani čip, keby existovalo čo i len najmenšie podozrenie, žeby to mohlo viesť k poškodeniu zdravia pacientov. Zároveň sa zaväzujú, že chorému pacientovi poskytnú potrebnú zdravotnú pomoc. Nemocný pacient, ktorý je registrovaný u daného lekára, a bude potrebovať jeho pomoc, nebude nikdy odmietnutý.

  • Aké máme ciele:
  • Vytvoriť databázu lekárov, hlavne všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast, ďalej lekárov – špecialistov a zubných lekárov, ktorí zostávajú verní Hippokratovej prísahe.
  • Pravdivo informovať pacientov o ochoreniach a ich príčinách.
  • Poskytovať odborné lekárske poradenstvo.
  • Zhromažďovať údaje o negatívnych skúsenostiach pri diagnostikovaní, testovaní a liečení.